MoSCoW

dodavatelé
dat

Aktualizace: pátek 13. 9. 2019 v 13.30

k

Český marketing

k

MERK – IMPER

V ceně je roční přístup do aplikace s možností čerpat mailové kontakty od všech 317959 subjektů u kterých máme mailové adresy, celkem 795575 mailových adres.

Nabídka – Merk – Život dětem o.p.s. – 2019

k

Marketingové databáze

Mailový kontakt máme na 168.099 právnických osob, jde o 1 – 3 adresy na firmu. Maily průběžně prověřujeme, ale není to pro nás nyní priorita, dříve jsme to dělali mnohem intenzivněji, teď, když je v podstatě nikdo nesmí použít, jsme hodně polevili.
Pak máme dalších 211.649 fyzických osob, u kterých máme evidovanou mailovou adresu, z toho je 13.737 s obratem nad 5M.
Nevylučoval jsem z toho nadace a podobně, předpokládám, že toho nebude nějaké zásadní množství a že byste si vyloučili podle NACE sami.

168.099 právnických osob ve struktuře IČ, adresa, mail, NACE bychom Vám mohli prodat za 17.000 Kč a seznam obeslaných firem s výsledkem obeslání (doručený / vrácený / nějaké další stavy, co jste schopni identifikovat).
Pokud byste chtěli ty fyzické osoby nad 5M, tak ty by k tomu byly za další 2.000 Kč + seznam.

k

Albertina

k

Meritum

V příloze posílám aktualizovanou nabídku včetně upravené ceny s ohledem na zmiňovanou nabídku dodání nefunkčních emailů.
Veškeré subjekty jsou aktivní a bez probíhající likvidace. Emaily jsou z veřejně dostupných zdrojů.

MER_DTB_ekonom_subj_ZivotDetem_20190823