QRMT

Níže QR kód, nebo pro ruční zadání platby účet. Kdyby bylo třeba zaslat fakturu, napište.

privátní účet

759045183 / 0800