Obecní úřad v počítačovém věku

Člověk nemusí být automechanik, aby mohl jezdit autem.

Stejně tak by se mělo přistupovat k uživatelům informačních technologií. Zapnout počítač a pokud možno se snadno dobrat kýženého výsledku.

Nejčastěji pro obce řešíme

Podpis dle eIDAS

Kvalifikované elektronické podpisy dle nařízení eIDAS – požadavek na obsluhu Czech POINTu.

Pronájem počítače

333 Kč měsíčně včetně DPH.

CRO

Centrální registr oznámení

Pomalý počítač

Může pomoci menší investice s vysokou přidanou hodnotou.