Koronavirus

Komu byla stránka určena? Lidem…

Provizorní stránka o koronaviru (Covid–19, SARS-CoV-2) pro občany obcí v Jihočeském kraji. 

Na stránku se odkazují (nebo odkazovaly) obce: Bušanovice, Doubravice, HajanyHorosedly, Chlum u Blatné, Chobot, LedeniceMačkov,  MaleniceMečichovMyštice, Písečné, Přední Výtoň, PřísečnáŠebířov, Uzeničky, Záboří a další :o)

 Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí.

Původní text

Stránka obsahuje povinné údaje (sdělení), které mají obecní úřady zveřejnit. Pokud nějaké chybí, rádi doplníme – stačí dát vědět. Dále stránka obsahuje údaje doporučené (vámi, námi) — jednoduše data, která lze volně získat z médií.

Jestliže stránku shledáte zajímavou, odkažte se na nás, ale bez záruky. Zprávy máme prověřené, ale nepovažujeme se za oficiální zpravodajský zdroj. Stránka nesupluje povinné informace, ale vzhledem k akutní a proměnlivé situaci považujeme se zastupiteli výše uvedených obcí jednodušší publikovat dokumenty na jednom místěDotazy ke konkrétní obci směřujte na příslušné zastupitele (starostku, starostu aj.). Podněty k obsahu stránky můžete posílat na info@cygnet.cz, nebo volejte na 777 634 503.

RaDy

 • Dbejte pokynů stanovených příslušnými orgány a nouzovým stavem.
 • Nepodceňujte situaci, ani nepodléhejte panice.
 • Buďme ohleduplní – jsme lidé
 • Rozhodně dodržujte speciální přístup vůči lékařům a všem lidem v první linii vůbec.
 • V lékárnách kupujte jen léky pro krátkodobou spotřebu. Ostatní je potřebují také.
 • Sledujte aktuální dění.

Telefony

1212

informační linka o koronaviru

840 111 122

linka pomoci seniorům
(informace, psychologická pomoc)

155

112

 LINKY PRO OHROŽENÍ ŽIVOTA

aplikace

Záchranka

 

Přivolejte Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu stiskem jednoho tlačítka. 

 

Dobrovolníci zajišťují doručování potravin a léků lidem nejvíc ohroženým.
Především jde o staré a nemocné lidi, kteří by v následujících dnech vůbec neměli vycházet z domu.

 

#DámeRoušky

Potřebujete?
Ušijete?

 

Minuta po minutě

šikovná zpravodajská aplikace do chytrého telefonu

web ministerstva zdravotictví

 

Silně doporučujeme solidně zpracovaný web MZČR věnovaný problematice Covid–19 (koronaviru).

Sdělení Vlády ČR, ministerstev, kraje aj.

Státní zdravotní ústav

Sdělení SZÚ
 • 18. března,  Stanovisko NRC k ochraně pracovniků, kteří nakládají s infekčními odpady, související je dokument Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami od Ministerstva životního prostředí.
  • citace průvodního dopisu „Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.
   Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.“

Usnesení Vlády ČR

Dokumenty k uveřejnění níže

Usnesení / sb. zákonů

Viz dokumenty

 • Sbírka zákonů 133.–137.
  • 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  • 134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • 135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
   2019/2020
  • 136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  • 137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
 • Usnesení 130.–132 (o přijetí krizového opatření)
 • Usnesení 122.–128. (o přijetí krizového opatření)
 • Usnesení 106.-108
  • 106. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
  • 107. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
  • 108. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
   Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném
   v částce 37/2020 Sb.
 • Usnesení ze dne dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření 
 • Usneseni č.84.–90.
  • 84. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
   85. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
   86. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
   87. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
   88. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
   89. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
   90. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
   a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
 • 83. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
  České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • 82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 75.–81. Usnesení
  • 75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
  • 76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
  • 77. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
  • 78. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
  • 79. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového
   stavu
  • 80. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
  • 81. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 70–74. Usnesení
  • 70. Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
  • 71. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
  • 72. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
  • 73. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
  • 74. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření)
 • 69. Usnesení
  • o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

Jihočeský kraj

Sdělení/nařízení JČ kraje

Jak vyrobit roušku

Úřad práce

Minimalizujte čas strávený na úřadu.

Čtěte leták Nečekejte ve frontách“