Welcome

BENT Lab

Robotics

Na3 grafech níže je RGB detekce barevného čidla. Aktualizována každých 20 sec.

Smart Chips

Grafy jsou kolektovány zatím v Thingspeak, alternativně můžeme použít Blynk.

AI & Security

Klíčové bude otestování a kalibrace na místě.