V Myšticích v jižních Čechách dne 31. ledna 2020

Příspěvek vhodný pro obecní úřady, které potřebují pro svoji agendu časová razítka a neví, jak na to. Vznikl na základě zkušeností s nasazením v našem regionu (jako rada pro obce v naší MAS). Užití návodu je bez záruky a na vlastní zodpovědnost.

Celá administrativa by se měla zvládnout do 60 minut, i s případnou vzdálenou podporou. Středně zkušený uživatel PC by to měl zvládnout sám, alespoň většinu – proto jsme to sepsali.

 

Startovní čára – potřebujete časová razítka?

…Pokud ne, skvělé a není třeba číst dále :o).
Jste-li obec v Olomouckém kraji, máte povinnost jako orgán veřejné moci k elektronickému podpisu dokumentu připojit i kvalifikované časové razítko; například při dotačních žádostech.
Třeba dodat, že některé systémy spisových služeb mají funkcionalitu časových razítek již integrovanou, což může potřebám obecních úřadů více vyhovovat.

Poznámka: 
Přestože níže uvedené řádky popisují první kroky s časovými razítky (zkr. TSA) od PostSignum (certifikační autority České pošty), předesíláme, že není naším cílem adorovat a preferovat hlavní poštovní úřad v ČR. Certifikačních autorit je v ČR více – viz seznam.

 

Krok 1 – nákup razítek a Zákaznický portál

Jestliže tedy časová razítka potřebujete, kolik asi? Důkladně si přečtěte varianty balíčků časových razítek! Až budete vědět počet, je možné objednat. My jsme zvolili 350 ks za 847 Kč včetně DPH, viz. Alternativou mohou být balíčky spojené s kupónem na certifikát (100 ks za 599 Kč a v ceně kupón na další certifikát, až jej budete po roce či více obnovovat).

Příklad objednávky I.

350 razítek za 847 Kč

Příklad objednávky II.

 

150 razítek + kupón na certifikát (400 Kč) za 599 Kč

Dále se vyplňují údaje úřadu/pověřené osoby a souhlas s podmínkami. Následně přijde do zvoleného emailu zpráva, ve které je třeba potvrdit (aktivovat) objednávku.

Poté je systémem přidělen jednoznačný identifikátor do účtu v Zákaznickém portálu České pošty (pokud jej subjekt ještě nemá). Není-li známo heslo, je možné si nechat zaslat jednorázové-dočasné heslo do emailu a vyplnit CAPTCHA (taková ta písmena a číslice z obrázku).

V Zákaznickém portálu doporučujeme zadat sériové číslo Komerčního certifikátu; tím se v budoucnu proces o něco zjednoduší.

To nejlepší, co nás pobavilo — uhraďte bankovním převodem vybraný balíček/tarif časových razítek a v klidu vyčkejte 5-6 pracovních dnů :o), které si Česká pošta v 21. století vyhrazuje na zpracování platby a další agendu… Z naší zkušenosti to však netrvalo tak dlouho, aktivace proběhla do 2 dnů. Po připsání razítek do účtu jsme časová razítka rozeběhli za pár minut.

 

Krok 2 – nastavení Acrobat Reader(u)

Přihlášení k serveru časových razítek je možné dvojí:

  • jménem a heslem, nebo
  • komerčním certifikátem.

V nastavení v Adobe Acrobat Reader(u) je třeba přidat záznam Nástroje – Certifikáty – Časové razítko.

Pozor: Je důležité mít otevřený libovolný soubor pdf! Jinak nepůjde nastavit níže uvedenou konfiguraci.

Nastavení TSA v Adobe

1.) Po stisknutí „Nový“ si zvolte libovolný název, třeba „Časová razítka – Česká pošta“
2.) Vyberete si url server – viz seznam níže. Zde jsme my zvolili červeně označené. Záleží na způsobu přihlášení (jméno+heslo, nebo certifikátem)B

Adresy pro bod 2 jsou zkopírovány ze stránek České pošty
Způsob přihlášení si zákazník nastavuje prostřednictvím Zákaznického portálu.
Přihlášení k serveru pomocí jména a hesla:
Primární lokalita:
URL adresa: https://www3.postsignum.cz/TSS/TSS_user/
URL adresa: https://www.postsignum.cz/TSS/TSS_user/
Záložní lokalita:
URL adresa: https://www.postsignum.eu/TSS/TSS_user/
URL adresa: https://www4.postsignum.cz/TSS/TSS_user/
Přihlášení k serveru pomocí komerčního certifikátu:
Primární lokalita:
URL adresa: https://www3.postsignum.cz/TSS/TSS_crt/
URL adresa: https://www.postsignum.cz/TSS/TSS_crt/
Záložní lokalita:
URL adresa: https://www.postsignum.eu/TSS/TSS_crt/
URL adresa: https://www4.postsignum.cz/TSS/TSS_crt/

3.) Záznam nastavíte jako výchozí. Odsouhlasíte a konfiguraci zavřete.

 

Krok 3 – otestování

To by mělo být vše. Zkuste digitálně podepsat. Po klasickém zadání hesla/PINu k certifikátu a dále objeví dialog „Dokument se pokouší připojit k serveru časových razítek“, který je třeba odsouhlasit (případně i do budoucna potlačit).

K dokumentu by se mělo připojit časové razítko z vybrané autority, v našem případě ze serveru České pošty.


 

Pokud vám návod pomůže, budeme rádi.

Dotazy vítány – pomoc možná.