V Myšticích 12. 12. 2018
Vážení zastupitelé měst a obcí,

v poslední době (prosinec 2018) jsem v našem regionu prováděl servisní zásah –
povýšení zaručeného podpisu na kvalifikovaný (dle nařízení eIDAS).
Týká se například 
agendy Czech POINTu nebo přihlášení do elektronického bankovnictví ČNB.
Pokud toto již máte vyřešené (což je velmi pravděpodobné), netřeba číst dále.

Byl jsem překvapen, v jakém různém stavu se některé obecní úřady ve výše uvedené věci nacházejí. Je dobré, že 
většina má vyřešeno, ostatní, bohužel, tápají.

Nejsem příznivcem byrokracie ani prodejcem elektronických doplňků, které jsou k výše uvedenému třeba. Jen si vám dovoluji nabídnout součinnost.

V případě zájmu napište. Dobrá rada přece může být zdarma.


Michal Truneček

PS: Níže vkládám informaci z CzechPOINT.

From: Helpdesk Czech POINT <helpdesk@czechpoint.cz>
Sent: Monday, July 9, 2018 1:10 PM
To: undisclosed-recipients (utajeni adresati) :
Subject: Kvalifikované elektronické podpisy dle nařízení eIDAS
 
Vážení lokální administrátoři IS Czech POINT,
jelikož je jednou z Vašich rolí přidělování certifikátů obsluze (uživatelům) v Czech POINTu, dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s koncem přechodných lhůt dle § 19 odst. 1 zákonač. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, končí dne 19. 9. 2018 (včetně) možnost pro veřejnou správu podepisovat dokumenty „pouze“ zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. To znamená, že pro účely elektronického podepisování stačilo mít pouze vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis uložený například v operačním systému počítače.  Od 20. 9. 2018 by veřejná správa měla používat místo něj tzv. kvalifikovaný elektronický podpis.
 
Kvalifikovaný elektronický podpis – QES (qualified electronic signature), je zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
 
Kvalifikovaný elektronický podpis bude vyžadován u následujících agend:
·        – Výpis z Rejstříku trestů,
·         -Autorizovaná konverze,
      – agendy Matrik (Agendy zvláštní matriky, Agendy soudy, Agendy ohlašovny, Agendy obcí III. typu)