Zpravidla má každá pověřená osoba 2 certifikáty (kvalifikovaný a komerční) vydané nejčastěji od http://www.postsignum.cz/

Postup

  • pro každou(!) osobu je třeba zakoupit jeden „kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů“ – což jsou většinou speciální USB tokeny nebo čipová karta se čtečkou. Například naše zakoupila pro 2 osoby tyto 2 eTokeny;
  • po doručení kvalifikovaného prostředku je třeba:
    • stáhnout a nainstalovat program, který s prostředkem komunikuje;
    • nastavit prostředek dle příručky (pro tento USB token jsou to 4 hesla);
    • potom zažádat u certifikační autority o obnovu certifikátů s tím, že budou uloženy na kvalifikovaném prostředku. Česká pošta pro správu certifikátů používá aplikaci iSignum;
  • po stažení nových certifikátů je dobré zadat sériová čísla certifikátů pro jednotlivé uživatele v Czech POINTu.

To by mělo být + – vše.

 

Případně napište, zavolejte.